Strona główna

Witaj na stronie która zajmuje się zagadnieniem podzielności liczb naturalnych.

W serwisie możesz automatycznie rozłożyć liczbę na czynniki pierwsze, oraz sprawdzić wszystkie jej dzielniki.


Przykład
Mając losową liczbę 266 595 system rozkłada ją na czynniki pierwsze {3, 5, 7, 2 539} , oraz generuje wszystkie jej dzielniki {1, 3, 5, 7, 15, 35, 105, 2 539, 7 617, 17 773, 38 085, 53 319, 88 865, 266 595}


Instrukcja
Aby obliczyć każdą liczbę (czy to rzymską czy też dziesiętną) wpisz w polu folmularza znajdującego się w górnej środkowej części strony liczbę i klikni "oblicz".
© Krzysztof Chmielelewski 2010