Strona główna

Witaj na stronie która zajmuje się zagadnieniem podzielności liczb naturalnych.

W serwisie możesz automatycznie rozłożyć liczbę na czynniki pierwsze, oraz sprawdzić wszystkie jej dzielniki.


Przykład
Mając losową liczbę 842 843 system rozkłada ją na czynniki pierwsze {17, 43, 1 153} , oraz generuje wszystkie jej dzielniki {1, 17, 43, 731, 1 153, 19 601, 49 579, 842 843}


Instrukcja
Aby obliczyć każdą liczbę (czy to rzymską czy też dziesiętną) wpisz w polu folmularza znajdującego się w górnej środkowej części strony liczbę i klikni "oblicz".
© Krzysztof Chmielelewski 2010